Bảng giá tủ rack, tủ mạng, tủ rack 6u, tủ rack 10u, 20u, 27u, 32u, 36u, 42u, 45u

Bảng giá tủ rack, tủ mạng, tủ rack 6u, tủ rack 10u, tủ rack 12u, tủ rack,15u, tủ rack 20u, tủ rack 27u, tủ rack 32u, tủ rack 36u, tủ rack 42u, tủ rack 45u sâu d600, d800, d1000, d1100
Bảng giá tủ rack, tủ mạng, tủ rack 6u, tủ rack 10u, 20u, 27u, 32u, 36u, 42u, 45u

CÔNG TY CỔ PHẦN USS – CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Số 24 Ngõ 192/72 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội
Tel/Fax: 04.35666856 / 35650554   Hotline:  0904.07.6688

BẢNG BÁO GIÁ TỦ RACK, TỦ MẠNG

Chi tiết xin mời vào : www.uss.com.vn Công ty đang trực tiếp sản xuất và phân phối các loại tủ Rack, tủ mạng  sau: Tất cả các sản phẩm tủ Rack 19”  đều được bảo hành chính hang, tiêu chuẩn ISO, chuẩn theo các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật….

 Tủ Rack 6U-D400 Wallmount – USS rack 6U400
- Mã sản phẩm: USSR 6U400
- Kích thước thực: (HxWxD) H320xW560xD400mm
Giá: 680,000 VNĐ


Tủ mạng, Tủ Rack Cabinet 10U-D400 Tower/Wallmount - USS rack 10U400
- Mã sản phẩm: USSR 10U400
- Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD400mm
Giá: 880,000 VNĐ


Tủ mạng ,Tủ Rack Cabinet 10U-D500 Tower/Wallmount - USS rack 10U500
- Mã sản phẩm: USSR 10U500
- Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD500mm
Giá: 920,000 VNĐ

Tủ mạng,Tủ Rack Cabinet 10U-D600 Tower/Wallmount - USS rack 10U600
- Mã sản phẩm: USSR 10U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD600mm
Giá: 1,050,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack Cabinet 12U-D400 Tower/Wallmount - USS rack 12U400
- Mã sản phẩm: USSR 12U400
- Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD400mm
Giá: 1,050,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack Cabinet 12U-D500 Tower/Wallmount - USS rack 12U500
- Mã sản phẩm: USSR 12U500
- Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD500mm
Giá: 1,200,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower - USS rack 12U600
- Mã sản phẩm: USSR12U500
- Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD600mm
Giá:1,250,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D400 - USS rack 15U400
- Mã sản phẩm: USSR15U400
- Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD400mm
Giá: 1,450,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D600 - USS rack 15U600
- Mã sản phẩm: USSR15U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD600mm
Giá: 1,600,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D800 - USS rack 15U800
- Mã sản phẩm: USSR15U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD800mm
Giá: 1,800,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D600 - USS rack 20U600
- Mã sản phẩm: USSR20U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H1030xW550xD600mm
Giá: 2,200,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D800 - USS rack 20U800
- Mã sản phẩm: USSR20U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD800mm
Giá: 2,590,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D1000 - USS rack 20U1000
- Mã sản phẩm: USSR 20U1000
- Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD1000mm
Giá: 2,800,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D600 - USS rack 27U600
- Mã sản phẩm: USSR27U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD600mm
Giá: 3,100,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D800 - USS rack 27U800
- Mã sản phẩm: USSR27U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD800mm
Giá: 3,300,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D1000 - USS rack 27U1000
- Mã sản phẩm: USSR27U1000
- Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD1000mm

Giá: 3,550,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D600 - USS rack 32U600
- Mã sản phẩm: USSR32U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD600mm
Giá: 3,500,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D800 - USS rack 32U800
- Mã sản phẩm: USSR32U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD800mm
Giá: 3,750,000 VNĐ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D1000 - USS rack 32U1000
- Mã sản phẩm: USSR32U1000
- Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD1000mm
Giá: 4,000,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 36U-D600 - USS rack 36U600
- Mã sản phẩm: USSR36U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD600mm
Giá: 


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 36U-D800 - USS rack 36U800
- Mã sản phẩm: USSR36U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD800mm
Giá: 

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 36U-D1000 - USS rack 36U1000
- Mã sản phẩm: USSR36U1000
- Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD1000mm
Giá: 


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 42U-D600 - USS rack 42U600
- Mã sản phẩm: USSR42U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD600mm
Giá: 4,250,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 42U-D800 - USS rack 42U800
- Mã sản phẩm: USSR42U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD800mm
Giá: 4,500,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 42U-D1000 - USS rack 42U1000
- Mã sản phẩm: USSR42U1000
- Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1000mm
- Màu sắc: Đen / Trắng
Giá: 4,800,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 42U-D1100 - USS rack 42U1100
- Mã sản phẩm: USSR42U1100
- Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1100mm
Giá: 5,200,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 45U-D600 - USS rack 45U600
- Mã sản phẩm: USSR45U600
- Kích thước thực: (HxWxD) H2180xW600xD600mm
Giá: 4,900,000 VNĐ


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 45U-D800 - USS rack 45U800
- Mã sản phẩm: USSR45U800
- Kích thước thực: (HxWxD) H2180xW600xD800mm


Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 45U-D1000 - USS rack 45U1000
- Mã sản phẩm: USSR45U1000
- Kích thước thực: (HxWxD) H2180xW600xD1000mm
Giá: 5,600,000 VNĐ

 

 

 

 


Theo Www.Uss.Com.Vn

 

09:43 16-01-2017 (3 năm trước)