Khay cố định tủ rack, tủ mạng, rack cabinet 19” D400, D500, D600, D800, D1000

Khay cố định tủ rack, tủ mạng, rack cabinet 19” D400, D500, D600, D800, D1000

Thông tin sản phẩm

Bảo hành:
Dịch vụ và linh phụ kiện:
Giá: Liên hệ
person
Tư vấn 1:
person
Tư vấn 2:
person
Tư vấn 3:

Giới thiệu sản phẩm

Khay cố định tủ rack, tủ mạng, rack cabinet 19” :

Khay cố định cho tủ sâu 400 mm ( D400 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 100.000 VND
Khay cố định cho tủ sâu 500 mm ( D500 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 100.000 VND
Khay cố định cho tủ sâu 600 mm ( D600 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 130.000 VND
Khay cố định cho tủ sâu 800 mm ( D800 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 160.000 VND
Khay cố định cho tủ sâu 1000 mm ( D1000 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 180.000 VND
Khay cố định cho tủ sâu 1100 mm ( D1100 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 200.000 VND

Chi tiết sản phẩm

Khay cố định tủ rack, tủ mạng, rack cabinet 19” :

Khay cố định cho tủ sâu 400 mm ( D400 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 100.000 VND

Khay cố định cho tủ sâu 500 mm ( D500 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 100.000 VND

Khay cố định cho tủ sâu 600 mm ( D600 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 130.000 VND

Khay cố định cho tủ sâu 800 mm ( D800 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 160.000 VND

Khay cố định cho tủ sâu 1000 mm ( D1000 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 180.000 VND

Khay cố định cho tủ sâu 1100 mm ( D1100 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 200.000 VND