Khay trượt tủ rack, tủ mạng, rack cabinet 19” D600, D800, D1000

Khay trượt  tủ rack, tủ mạng, rack cabinet 19” D600, D800, D1000

Thông tin sản phẩm

Bảo hành:
Dịch vụ và linh phụ kiện:
Giá: Liên hệ
person
Tư vấn 1:
person
Tư vấn 2:
person
Tư vấn 3:

Giới thiệu sản phẩm

Khay trượt tủ Rack tủ mạng, rack cabinet 19” :

Khay trượt cho tủ sâu 400 mm ( D400 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá
Khay trượt cho tủ sâu 500 mm ( D500 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá
Khay trượt cho tủ sâu 600 mm ( D600 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 200.000 VND
Khay trượt cho tủ sâu 800 mm ( D800 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 220.000 VND
Khay trượt cho tủ sâu 1000 mm ( D1000 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 240.000 VND
Khay trượt cho tủ sâu 1100 mm ( D1100 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng : Giá 240.000 VND

Chi tiết sản phẩm

Khay trượt tủ Rack tủ mạng, rack cabinet 19”  :

 

Khay trượt cho tủ sâu 400 mm ( D400 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng :  Giá 

Khay trượt cho tủ sâu 500 mm ( D500 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng :  Giá

Khay trượt cho tủ sâu 600 mm ( D600 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng :  Giá 200.000 VND

Khay trượt cho tủ sâu 800 mm ( D800 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng :  Giá 220.000 VND

Khay trượt cho tủ sâu 1000 mm ( D1000 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng :  Giá 240.000 VND

Khay trượt cho tủ sâu 1100 mm ( D1100 ) có 02 màu Đen/ Ghi sáng :  Giá 240.000 VND